Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. Roman Cieślak
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty

Wydział Psychologii [7]
2017
PRELUDIUM
[2016/21/N/HS6/02837] Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Leśnierowska Magdalena, , data rozpoczęcia 09-03-2017, planowana data zakończenia 08-03-2020, 2016/21/N/HS6/02837, W realizacji
Wydział Psychologii NSC Projects [Projekty NCN]
2015
Projekty NCBiR
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Cieślak Roman, , data rozpoczęcia 01-10-2015, data zakończenia 30-04-2018, TANGO1/266395/NCBR/2015, W realizacji
Wydział Psychologii NCRD Projects [Projekty NCBiR]
2014 [3]
międzynarodowe współfinansowane
[W73/7. PR/2014] Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Cieślak Roman, , data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 31-12-2016, data zakończenia 30-06-2017, W73/7. PR/2014, W realizacji
Wydział Psychologii Projekty MNiSW
PRELUDIUM
[2013/11/N/HS6/01339] Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i na poziomie zespołu w odniesieniu do przystosowania pracy przez pracownika: mediacyjna rola przekonań o własnej skuteczności. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Rogala Anna, , data rozpoczęcia 07-08-2014, data zakończenia 06-02-2018, 2013/11/N/HS6/01339, Zakończony
Wydział Psychologii NSC Projects [Projekty NCN]
Projekty Unii Europejskiej
[603098] Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Cieślak Roman, , data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 30-12-2016, data zakończenia 30-06-2017, 603098, W realizacji
Wydział Psychologii
2013
PRELUDIUM
[2012/07/N/HS6/02547] Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demands-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Smoktunowicz Ewelina, , data rozpoczęcia 29-07-2013, data zakończenia 28-07-2016, 2012/07/N/HS6/02547, Zakończony
Wydział Psychologii NSC Projects [Projekty NCN]
2009
własne
[NN106139537] Wpływ wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności na adaptację w kontekście stresu w pracy i wtórnej ekspozycji na traumę. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Cieślak Roman, , data rozpoczęcia 09-11-2009, data zakończenia 31-12-2013, NN106139537, Zakończony
Wydział Psychologii Projekty MNiSW
Raport
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.