Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. Roman Cieślak
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [12]
Benight Charles C., Cieślak Roman: Cognitive Factors and Resilience: How Self-Efficacy Contributes to Coping with Adversities, w: Resilience and Mental Health. Challenges Across the Lifespan / Litz Brett, Charney Dennis, Friedman Matthew J. (red.), 2011, Cambridge University Press, ISBN 9780521898393, ss. 45-55, DOI:10.1017/CBO9780511994791.005
Cieślak Roman: Osobowościowe i poznawcze mechanizmy regulacji w kontekście zmiennych psychospołecznych, stresu i dobrostanu, w: Uwikłany Temperament. Osobowość, temperament, środowisko / Marszał-Wiśniewska Magdalena, Strelau Jan (red.), 2011, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 978-83-7383-507-8, ss. 147-167
Cieślak Roman, Benight Charles C., Waldrep Edward: Social and cognitive frameworks for understanding mental health consequences of disasters, w: Mental health and disasters / Neria Yuval, Galea Sandro, Norris Fran H. (red.), 2009, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780521883870, ss. 161-174, DOI:10.1017/CBO9780511730030
Cieślak Roman: Wsparcie społeczne a funkcjonowanie organizacji i przedsiębiorstw, w: Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna historii w polskiej / Strzałecki Andrzej, Lizurej Alicja (red.), 2011, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", ISBN 978-83-62443-16-1, ss. 303-319
Cieślak Roman, Żukowska Katarzyna, Smoktunowicz Ewelina: Wsparcie społeczne i jego efekty, w: Między ludźmi... oczekiwania, interesy, emocje / Skarżyńska Krystyna (red.), 2012, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", ISBN 978-83-7383-597-9, ss. 86-105
Smoktunowicz Ewelina, Leśnierowska Magdalena, Cieślak Roman [i in.]: Effects of Contextual and Personal Resources on Work–Family Interface, w: Coping, personality and the workplace / Antoniou Alexander-Stamatios, Cooper Cary L. (red.), 2016, Gower Publishing, ISBN 978-1472416827, ss. 361-371
Smoktunowicz Ewelina, Cieślak Roman, Benight Charles C.: Social support in times of economic stress, w: The Psychology of the Recesion on the Workplace / Antoniou Alexander-Stamatios G., Cooper Cary L. (red.), 2013, EDWARD ELGAR PUBLISHING, ISBN 9780857933836, ss. 276-289, DOI:10.4337/9780857933843.00027
Artykuły z czasopism [39]
Blecharz Jan, Łuszczyńska Aleksandra, Tenenbaum Gershon [i in.]: Self-Efficacy Moderates But Collective Efficacy Mediates Between Motivational Climate and Athletes’ Well-Being, w: Applied Psychology-Health and Well Being, vol. 6(3), 2014, ss. 280-299, DOI:10.1111/aphw.12028
Cieślak Roman, Shoji Kotaro, Douglas Allison [i in.]: A meta-analysis of the relationship between job burnout and secondary traumatic stress among workers with indirect exposure to trauma, w: Psychological Services, vol. 11, nr 1, 2014, ss. 75-86, DOI:10.1037/a0033798
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.