Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
prof. dr hab. Roman Cieślak
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:18

Rektor oraz profesor nadzwyczajny w Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegane wsparcie społeczne (czyli możliwość uzyskania pomocy) redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu i wtórnemu stresowi traumatycznemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z zespołem StresLab, zajmuje się także tworzeniem i oceną efektywności interwencji psychologicznych on-line.
Jego prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach (m.in. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Stress and Health, Anxiety, Stress, & Coping, Journal of Nervous and Mental Disease, Military Psychology, PlosOne).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.