Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Robert Mackiewicz

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Robert Mackiewicz jest doktorem psychologii, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (Princeton University, 2001). W badaniach naukowych zajmuje się problematyką wnioskowania i racjonalności zarówno od strony teoretycznej (teoria modeli umysłowych), a także praktycznej, badając aspekty racjonalności w zachowaniu się ludzi jako konsumentów. Jest autorem publikacji naukowych z obu tych obszarów badawczych a także współautorem podręcznika do statystyki dla psychologów (wraz z Piotrem Francuzem):Liczby nie wiedzą skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów (Lublin: RW KUL).

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-2990-2337https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-2990-2337http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-2990-2337%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-2990-2337

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002541/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page