Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Robert Mackiewicz
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngRobert Mackiewicz jest doktorem psychologii, pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (Princeton University, 2001). W badaniach naukowych zajmuje się problematyką wnioskowania i racjonalności zarówno od strony teoretycznej (teoria modeli umysłowych), a także praktycznej, badając aspekty racjonalności w zachowaniu się ludzi jako konsumentów. Jest autorem publikacji naukowych z obu tych obszarów badawczych a także współautorem podręcznika do statystyki dla psychologów (wraz z Piotrem Francuzem):Liczby nie wiedzą skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów (Lublin: RW KUL). Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego projektu (NCN Harmonia 6), w którym wraz z naukowcami z USA i Włoch bada to w jaki, sposób dorośli i dzieci potrafią tworzyć algorytmy wymagające umysłowych symulacji poszczególnych kroków rozwiązywania problemów.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?