Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Andrzej Falkowski

Andrzej Falkowski, prof. dr hab.

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, dyrektor Instytutu Psychologii Ekonomicznej SWPS. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Zzajmuje się zastosowaniami wiedzy z psychologii poznawczej w kształtowaniu zachowań konsumenckich. Występuje jako ekspert sądowy w sprawach znaków towarowych. Aktualna współpraca międzynarodowa jest konsekwencją doświadczeń w ośrodkach zagranicznych, m.in. University of Michigan, Lumiere University in Lyon, Centre for Human Communication of Manchester Metropolitan University, East London University , University of Florida. Dwukrotny laureat nagrody Ministra, w 1996 (MEN) oraz w 2009 (MNiSzW). W pracy dydaktycznej tworzy programy zajęć specjalnościowych z psychologii zachowań konsumenckich i psychologii rynku na bazie utworzonych związków Katedry Psychologii Marketingu SWPS z biznesem. Na takich zajęciach podejmowane są badania rynkowe na użytek różnych firm, często w porozumieniu i w wyniku wspólnej dyskusji menedżerów ze studentami.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0001-5919-1110https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5919-1110http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5919-1110%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5919-1110

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002542/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page