Włącz edycję swojego profilu
dr Marzena Cypryańska-Nezlek
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty

Wydział Psychologii [2]
2012
Projekty MNiSW
[DI2011036441] Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Jaskółowska Aleksandra, , data rozpoczęcia 23-05-2012, data zakończenia 22-05-2015, DI2011036441, Zakończony
Wydział Psychologii Projekty MNiSW
2010
własne
[NN106218638] Dlaczego moja piątka z egzaminu jest lepsza niż piątka mojego kolegi? - specyfika przetwarzania informacji w zakresie porównań obiektów społecznych i niespołecznych. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Niewiarowski Jakub, , data rozpoczęcia 21-04-2010, data zakończenia 20-04-2013, NN106218638, Zakończony
Wydział Psychologii Projekty MNiSW
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
2014
OPUS
[2013/11/B/HS6/01135] Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Zalewska Anna, , data wniosku 12-12-2011, data rozpoczęcia 27-08-2014, planowana data zakończenia 26-08-2019, 2013/11/B/HS6/01135, W realizacji
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu NSC Projects [Projekty NCN]
Raport
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.