Włącz edycję swojego profilu
dr Marzena Cypryańska-Nezlek
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [14]
Bedyńska Sylwia, Niewiarowski Jakub, Cypryańska Marzena: Analiza wariancji – integracja zagadnień, w: Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, ss. 221-244
Bedyńska Sylwia, Brzezicka Aneta, Cypryańska Marzena: Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?, w: Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, ss. 17-46
Bedyńska Sylwia, Niewiarowski Jakub, Cypryańska Marzena: Wprowadzenie do analizy wariancji, w: Statystyczny Drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 2, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354183, ss. 13-26
Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena: Zaawansowane metody tworzenia wskaźników: eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali, w: Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, ss. 245-283
Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena: Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji, w: Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. / Bedyńska Sylwia, Brzezicka Aneta (red.), 2007, Wydawnictwo Academica SWPS, ss. 134-161
Artykuły z czasopism [19]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.