Switch on EDIT for your profile
.png
Ewa Gruszczyńska, dr hab.
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:

Publications

Chapters from monography [4]
Gruszczyńska Ewa: Kwestionariusz Samooceny Zyskówi Strat - polska adapatcja COR-Evaluation S. E. Hobfolla i jej podstawowe właściwości psychometryczne, in: Teoria zachowania zasobów Stevana. E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. / Bielawska-Batorowicz Eleonora (eds.), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 99-110 i 169-175
Papers from journals [35]
Dobaczewska Paula, Gruszczyńska Ewa, Życińska Jolanta [et al.]: Rola emocji w relacji sprężystość psychiczna – radzenie sobie w sytuacji choroby dziecka, in: Czasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, vol. 24, no. 1, 2018, pp. 79-86, DOI:10.14691/CPPJ.24.1.79
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.