Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Maciej Dymkowski, prof. dr hab.
Profesor emerytowany
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
Email:Profesor zwyczajny na Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu, kierownik Katedry Psychologii Historycznej i Politycznej. Zajmuje się psychologią historyczną i społeczną. Interesuje się problematyką psychologicznych uwarunkowań poznania historycznego i przydatności wiedzy psychologicznej w interpretacjach historycznych, jak również meta-teoretycznymi zagadnieniami psychologii społecznej oraz osobowościowymi wyznacznikami i konsekwencjami autoprezentacji. Najważniejsze książki jego autorstwa: Poznawanie siebie: umotywowane sprawdziany samowiedzy (Warszawa 1993), Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000), Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003).

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?