Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
prof. dr hab. Maciej Dymkowski
Profesor emerytowany
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngProfesor zwyczajny na Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu, kierownik Katedry Psychologii Historycznej i Politycznej. Zajmuje się psychologią historyczną i społeczną. Interesuje się problematyką psychologicznych uwarunkowań poznania historycznego i przydatności wiedzy psychologicznej w interpretacjach historycznych, jak również meta-teoretycznymi zagadnieniami psychologii społecznej oraz osobowościowymi wyznacznikami i konsekwencjami autoprezentacji. Najważniejsze książki jego autorstwa: Poznawanie siebie: umotywowane sprawdziany samowiedzy (Warszawa 1993), Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000), Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003).

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?