Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Maciej Dymkowski

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Profesor zwyczajny na Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu, kierownik Katedry Psychologii Historycznej i Politycznej. Zajmuje się psychologią historyczną i społeczną. Interesuje się problematyką psychologicznych uwarunkowań poznania historycznego i przydatności wiedzy psychologicznej w interpretacjach historycznych, jak również meta-teoretycznymi zagadnieniami psychologii społecznej oraz osobowościowymi wyznacznikami i konsekwencjami autoprezentacji. Najważniejsze książki jego autorstwa: Poznawanie siebie: umotywowane sprawdziany samowiedzy (Warszawa 1993), Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000), Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003).

https://orcid.org/0000-0001-9611-3891https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9611-3891http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9611-3891%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9611-3891

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002589/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page