Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
.png
Rafał Ohme, dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Filia we Wrocławiu
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesRafał Ohme jest profesorem nadzwyczajnym, ekspertem w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem. W Kellogg School of Management uczył się reklamy, w Stanford Universityprowadził badania nad podświadomymi emocjami.Jest wykładowcą na SWPS oraz na RenminUniversity w Pekinie.

Założył NEUROHM - firmę naukową tworzącą innowacyjne metody badań konsumenckich, które bazują na najnowszych odkryciach psychologii i neuronauki. Kooperuje z firmami w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji i w Chinach.

Prof. Ohme jest członkiem wiodących asocjacji marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych.

Jest autorem książek: Nowy Umysł Konsumenta (w przygotowaniu); Podprogowe informacje mimiczne (2003), oraz redaktorem Nieuświadomiony Afekt (2007) i trylogii Automatyzmy (2001, 2002, 2003). Jest laureatem Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta.Był mówcą podczas licznych konferencji i seminariów w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Belgii, Irlandii, Austrii, Węgier, Czech, Ukrainy, Rosji, Danii,Estonii, Francji, RPA, Chinach i Japonii.

Prof. Ohme jest w Zarządzie Neuromarketing Science and Business Association, organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 34 państw.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?