Włącz edycję swojego profilu
dr Zbigniew Piskorz
Starszy Wykładowca
II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane
Rozdziały z monografii [4]
Artykuły z czasopism [13]
materiał niepublikowany - prezentacja
Bernady Adriana, Piskorz Zbigniew: Czy okazja czyni przedsiębiorcę? Proces identyfikacji okazji przedsiębiorczych badany na podstawie porównania studentów i przedsiębiorców, 2017, Zjazd Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej 2017, prezentacja
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.