Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Wiesława Sotwin

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Najważniejsze osiągnięcia:

* w zakresie naukowym

* opracowanie teorii umysłu, w której udało się pogodzić zdeterminowanie procesów psychicznych z wolnością woli; teoria ta zaprezentowana jest w książce "Jak działa wola, czyli dynamika umysłu" (2010), na posterze "How can consciousness control brain? The theoretical analysis of the relationship between the time of events in the brain and the time of events in consciousness" (2012) oraz na stronie internetowej: embodied-mind.info

* w zakresie dydaktycznym

* wypromowanie 29 magistrantów na Wydziale Psychologii SWPS

* w zakresie organizacyjnym

* współtworzenie - jako wiceprzewodnicząca - Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UJ w latach 1980-81

* udział w tworzeniu pierwszego w Polsce ośrodka interwencji kryzysowej, który powstał w Krakowie w 1991 r.,

* udział w tworzeniu struktur administracyjnych zajmujących się organizacją dydaktyki i rejestracją wyników studiów w SWPS w latach 1998-2000.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002617/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page