Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska
Profesor uczelni
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngZainteresowania naukowe:

prowadzę badania dotyczące postaw jawnych i niejawnych, w szczególności jawnej i niejawnej samooceny. Zajmuję się relacją jawnego i niejawnego poziomu przetwarzania informacji o świecie i o samym sobie z dobrostanem psychicznym człowieka i skutecznością jego funkcjonowania.

W sopockim wydziale SWPS prowadzę zajęcia z zakresu metodologii, psychologii emocji i psychologii ogólnej, fakultet dotyczący samooceny oraz seminarium magisterskie. Uczestniczę również czynnie w spotkaniach CedLabu oraz Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?