Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Jacek Buczny

Expert menu

Profile

Contacts

  • Room no
    3.10

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Zajmuję się badaniem samokontroli i samoregulacji. Interesuje mnie funkcjonowanie tych procesów w warunkach optymalnych (wytrwałość w realizacji celów) i nieoptymalnych (uzależnienia). Dodatkowymi zainteresowaniami są metodologia i statystyka (modelowanie równań strukturalnych, analiza mediacji i moderacji, IRT). Samoregulacja i samokontrola, mechanizmy uzależnień, statystyka i cognitive science.

Tematy badawcze: (1) Samokontrola a hazard. Rola procesów automatycznych i refleksyjnych. (2) Samokontrola a podejmowania decyzji. Rola procesów automatycznych i refleksyjnych. (3) Rola samokontroli w wyjaśnianiu zachowań konsumenckich. (4) Mechanizmy załamania samokontroli. (5) Czynniki zwiększające samokontrolę zachowania. Rola treningu samokontroli. (6) Samokontrola a entuzjazm pracy, pracoholizm i wypalenie zawodowe.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-4932-196Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4932-196Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4932-196X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4932-196X

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002619/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page