Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
.png
dr Wojciech Borkowski
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
h-index*:5


1.10.1991-30.09.2001 Zatrudnienie na Wydziale Biologii UW w Zakładzie Systematykii Geografii Roślin na etacie asystenta, a w ostatnim roku wykładowcy. (Etat podstawowy)

1.10.2001 do chwili obecnej. Zatrudnienie w Instytucie Studiów Społecznych UW na etacie adiunkta. (Etat podstawowy)

01.11.1992-31.08.1995 nauczanie Informatyki w Liceum im. T. Kościuszki w Pruszkowie (Drugi etat)
1.11.2004 do 30.09.2017 na etacie adiunkta w SWPS (Drugi etat).

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.