Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
prof. dr hab. Piotr Sałustowicz
Profesor
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPiotr Sałustowicz

socjolog, dr hab., prof. SWPS, Warszawa, członek Editorial Advisory Committee, International Journal of Social Welfare (Editors: Stockholm University u. School of Social Welfare, UC at Berkeley) (od 1997); redaktor naczelny serii: European Perspectives on Social Development: Social Policy and Social Work, Wydawnictwo LiT, Berlin (od 2008); redaktor naczelny w Wydawnictwie Societas Pars Mundi, Bielefeld (od 2011); Recenzent: Praca Socjalna (2012 Zainteresowania naukowe: polityka społeczna, problemy społeczne, w szczególności zagadnienia wykluczenia społecznego i ubóstwa, społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne, zagadnienia socjologii pracy socjalnej. ​


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.5 nauki o polityce i administracji : 50 %; 5.8 nauki socjologiczne : 50 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?