Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
prof. dr hab. Piotr Oleś
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPiotr K. Oleś – profesor zwyczajny w KUL – Kierownik Katedry Psychologii Osobowości i w SWPS – Kierownik Katedry Diagnozy Psychologicznej; przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, były członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów; były redaktor naczelny Roczników Psychologicznych; laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006-2010). Psycholog osobowości, prowadzi badania na temat dialogów wewnętrznych, systemu znaczeń osobistych, systemu Ja i tożsamości oraz przemian osobowości w ciągu życia i a ostatnio również orientacji pozytywnej - wspólnego czynnika, który leży u podloża i wyznacza współzmienność samooceny, optymizmu i zadowolenia z życia. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą oraz monografii: „Psychologia przełomu połowy życia” (TN KUL, 2000), „Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie” (Scholar, 2009) i „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja” (PWN, 2011) – książka wyróżniona w konkursie Teofrasta, październik 2011; współredaktor książki „Dialog z samym sobą” (PWN, 2011). Międzynarodowy konsultant konfrontacji z sobą; specjalista psycholog kliniczny.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?