Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Piotr Oleś, prof. dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesPiotr K. Oleś – profesor zwyczajny w KUL – Kierownik Katedry Psychologii Osobowości i w SWPS – Kierownik Katedry Diagnozy Psychologicznej; przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, były członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów; były redaktor naczelny Roczników Psychologicznych; laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006-2010). Psycholog osobowości, prowadzi badania na temat dialogów wewnętrznych, systemu znaczeń osobistych, systemu Ja i tożsamości oraz przemian osobowości w ciągu życia i a ostatnio również orientacji pozytywnej - wspólnego czynnika, który leży u podloża i wyznacza współzmienność samooceny, optymizmu i zadowolenia z życia. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą oraz monografii: „Psychologia przełomu połowy życia” (TN KUL, 2000), „Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie” (Scholar, 2009) i „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja” (PWN, 2011) – książka wyróżniona w konkursie Teofrasta, październik 2011; współredaktor książki „Dialog z samym sobą” (PWN, 2011). Międzynarodowy konsultant konfrontacji z sobą; specjalista psycholog kliniczny.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?