Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Wiesław Godzic

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Wiesław Godzic – profesor zwyczajny, filmoznawca i medioznawca. Związany z Uniwersytetem Śląskim (do 1983) i Jagiellońskim (do 2003), obecnie jest wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierownikiem Katedry Mediów Audiowizualnych. Zajmuje się semiotyką i retoryką przekazów medialnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Central European University, Getty Foundation i Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz norweskich fundacji rządowych. Wykładał m.in. w ClevelandStateUniversity, RochesterUniversity w USA, MiddlesexUniversity w Londynie oraz w Bergen i Trondheim w Norwegii.

Ostatnio wydał Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów (WAiP, 2007) oraz zredagował podręcznik akademicki Media audiowizualne (WAiP, 2010).

Research area

Main science area, domain, discipline:
cultural studies / (humanities) / (humanities)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0001-5721-7233https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5721-7233http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5721-7233%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5721-7233

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002655/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page