Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Wojciech Białaszek, dr hab.
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Wojciech Białaszek – jest adiunktem w Katedrze Analizy Zachowania w Wydziale Psychologii w Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół pogranicza psychologii i ekonomii. Zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na dokonywanie wyboru. Prowadzi zajęcia z zakresu statystyki, psychometrii, analizy zachowania oraz metodologii badań.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?