Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
dr Wojciech Białaszek
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)

Profil google scholar
h-index*:5

Wojciech Białaszek – jest adiunktem w Katedrze Analizy Zachowania w Wydziale Psychologii w Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół pogranicza psychologii i ekonomii. Zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na dokonywanie wyboru. Prowadzi zajęcia z zakresu statystyki, psychometrii, analizy zachowania oraz metodologii badań.Powrót