Włącz edycję swojego profilu
dr Jarosław Kulbat
Adiunkt
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:

Publikacje

Rozdziały z monografii [8]
Kulbat Jarosław, Głębocka Alicja: Is body image a self - schema activated by the mass media?, w: Body Images - Sozio - lulturelle Aspekte des Körpers / Blohm Manfred, Głębocka Alicja, Heil Christine (red.), 2010, FLENSBURG UNIVERSITY PRESS, ss. 1-13
Artykuły z czasopism
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.