Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Aleksandra Łuszczyńska, prof. dr hab.
Profesor Zwyczajny
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Dyrektor i założyciel Centrum Badań nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH). Redaktor naczelny Anxiety, Stress, and Coping, współredaktor Applied Psychology: Health and Well-Being oraz członek rad redakcyjnych pięciu innych impaktowanych czasopism. Prezydent Dywizji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology.

W bracy badawczej zajmuje się zmianą zachowań zdrowotnych. Autor ponad 100 publikacji z tego zakresu, które ukazały się w impaktowanych czasopismach.

Aktualny indeks h według Web of Science: 23.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?