Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Aleksandra Łuszczyńska

Aleksandra Łuszczyńska, prof. dr hab.

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Dyrektor i założyciel Centrum Badań nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH). Redaktor naczelny Anxiety, Stress, and Coping, współredaktor Applied Psychology: Health and Well-Being oraz członek rad redakcyjnych pięciu innych impaktowanych czasopism. Prezydent Dywizji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology.

W bracy badawczej zajmuje się zmianą zachowań zdrowotnych. Autor ponad 100 publikacji z tego zakresu, które ukazały się w impaktowanych czasopismach.

Aktualny indeks h według Web of Science: 23.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-4704-9544https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4704-9544http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4704-9544%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4704-9544

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002688/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page