Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Joanna Mizielińska, dr hab.
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Dr hab. Joanna Mizielińska profesorka w Instytucie Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Po obronie pracy doktorskiej w lipcu 2001 otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. Następnie przebywała jako stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie prowadziła badania pod kierunkiem prof. Judith Butler. W roku akademickim 1997-1998 przebywała na stypendium naukowym na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale „Gender and Culture”.

Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory opublikowanych m.in. w The European Journal of Women’s Studies, Respublika Nova, OSKA, Pełnym Głosem, Katedra, Przegląd Filozoficzno-Literacki, Pogranicza, Czas Kultury, Krytyka Polityczna, etc.

Brała też udział w licznych konferencjach w Polsce i zagranicą.

Od 1998 roku prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2004 opublikowała książkę pt. (De)Konstrukcje kobiecości. W 2007 „Płeć/ciało/seksualność. Od feminizmu do teorii queer”. W 2011 wraz z Robertem Kulpą zredagowała i opublikowała w wydawnictwie Ashgate „De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspective”.

 

Zainteresowania badawcze: kulturowe reprezentacje płci, cielesności i seksualności; socjologia płci i rodziny, filozofia feministyczna, teoria queer.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?