Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
.png
Monika Łukasik-Duszyńska, dr
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesDr Monika Łukasik-Duszyńska jest absolwentem Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Multimedialnego i Public Relations (UWr). W 2006 r. otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Stypendystka programu Socrates-Erasmus, KBN, Fundacji Lanckorońskich, Academy of European History (European University Institute we Florencji) oraz Kokkalis Foundation (Grecja).

W latach 2000-2001 współpracowała z biurem promocji wrocławskiego oddziału Radia RMF FM. Od 2000 do 2004 roku współpracowała jako dziennikarz z miesięcznikiem „Gazeta Południowa" i dziennikami „Gazeta Wrocławska", „Słowo Polskie" i „Wieczór Wrocławia". Redaktor dodatku „Słowo Czytelników" w „Słowie Polskim" i dodatku „Praca" wydawanego przez „Słowo Polskie" i „Wieczór Wrocławia".

Interesuje się stosunkami polsko-brytyjskimi, dyplomacją Wielkiej Brytanii XX w., relacjami Polski z państwami sąsiadującymi, strategią komunikowania UE z jej obywatelami.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?