Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr hab. Mikołaj Cześnik
Profesor uczelni
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Interesuje się tym, jak ludzie zachowują się w świecie polityki. Zajmuje się badaniami wyborczymi.

W SWPS prowadzi zajęcia z zakresu badań nad polityką i demokracją.

W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni dyskusje ze studentami, często intelektualnie pobudzające i będące źródłem cennej inspiracji.Prywatnie lubi jeździć konno.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): nauki o polityce publicznej / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.5 nauki o polityce i administracji : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?