Włącz edycję swojego profilu
dr hab. Mikołaj Cześnik
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [3]
Cześnik Mikołaj, Gendźwiłł Adam, Flis Jarosław, Haman Jacek, Materska-Sosnowska Anna, Michalak Bartłomiej, Pietrzyk Paweł, Zbieranek Jarosław: Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, 2016, Fundacja im. Stefana Batorego, ISBN 978-83-62338-73-3, 169 s.
Cytuj
szczegóły
documents.png
Rozdziały z monografii [8]
Cześnik Mikołaj, Kwiatkowska Agnieszka: Uczestnictwo wyborcze w 2014 i 2015 roku, w: Demokratyczny Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014-15 / Markowski Radosław (red.), 2017, ISBN 978-83-65029-36-2, ss. 27-48
Cytuj
szczegóły
documents.png
Artykuły z czasopism [25]
Cześnik Mikołaj, Wenzel Michał, Żerkowska-Balas Marta [i in.]: Co tam Panie w polityce? Struktura potocznej wiedzy politycznej Polaków, w: Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society], nr 4, 2017, ss. 27-48
Cytuj
szczegóły
documents.png
Cześnik Mikołaj, Lyubashenko Igor: Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków, w: Studia Socjologiczne, nr 4 (223), 2016, ss. 41-68
Cytuj
szczegóły
documents.png
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.