Włącz edycję swojego profilu
dr Agnieszka Popławska-Boruc
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Retowski Sylwiusz, Popławska Agnieszka, Buczny Jacek, Sterczyński Radosław, Trzepiota Magdalena, Roczniewska Marta: Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy, 2014, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ISBN 978-83-940348-3-2, [978-83-940348-5-6], 350 s.
Cytuj
szczegóły
documents.png
Rozdziały z monografii [2]
Roczniewska Marta, Popławska-Boruc Agnieszka, Sterczyński Radosław: Focusing on goal relevance - is it crucial to artificial grammar learning?:, w: Implicit Learning / Cleeremans Axel, Allakhverdov Viktor, Kuvaldina Maria (red.), 2019, ISBN 978-1-138-64430-4, ss. 208-231
Artykuły z czasopism [8]
Roczniewska Marta, Popławska Agnieszka, Kolańczyk Alina [i in.]: Test elips jako narzędzie badania skaningu uwagi ekstensywnej vs. intensywnej, w: Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), vol. 49 , 3, 2011, ss. 115-128, DOI:10.2478/v10167-010-0031-y
Cytuj
szczegóły
documents.png
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.