Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
prof. dr hab. Klaus Bachmann
Profesor
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngProf. dr hab. Klaus Bachmann, politolog, historyk, napisał doktorat na Uniwrsytecie Warszawskim o wpływie konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji na stosunki między Austro-Węgrami i Rosją w okresie przed pierwszą wojną światową. Pracował w latach 1988 i 2001 jako korespondent mediów zagranicznych w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie i na Litwie i w latach 2001 - 2004 w Brukseli. Od 2004 wykładowca najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim, potem na SWPS. Autor książek o integracji europejskiej i najnowszej historii Europy, specjalizuje się w zagadnieniach Transitional Justice i Międzynarodowego Prawa Karnego.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): nauki o polityce / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.5 nauki o polityce i administracji : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?