Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
prof. dr hab. Klaus Bachmann
Profesor Zwyczajny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)


h-index*:4

Prof. dr hab. Klaus Bachmann, politolog, historyk, napisał doktorat na Uniwrsytecie Warszawskim o wpływie konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji na stosunki między Austro-Węgrami i Rosją w okresie przed pierwszą wojną światową. Pracował w latach 1988 i 2001 jako korespondent mediów zagranicznych w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie i na Litwie i w latach 2001 - 2004 w Brukseli. Od 2004 wykładowca najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim, potem na SWPS. Autor książek o integracji europejskiej i najnowszej historii Europy, specjalizuje się w zagadnieniach Transitional Justice i Międzynarodowego Prawa Karnego.Powrót