Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. Klaus Bachmann
Profesor Zwyczajny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych [7]
2016
OPUS
[2015/19/B/HS3/02497] Historia Rwandy. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data rozpoczęcia 15-06-2016, planowana data zakończenia 14-06-2020, 2015/19/B/HS3/02497, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
2013 [2]
MAESTRO
[2012/06/A/HS5/00249] Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy reform wewnętrznych. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data wniosku 05-09-2012, data rozpoczęcia 20-05-2013, data zakończenia 19-03-2019, 2012/06/A/HS5/00249, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
OPUS
[2012/07/B/HS5/03674] Intencjonalizm czy funkcjonalizm - polityka eksterminacyjna Niemieckiej Rzeszy wobec Herero. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data wniosku 10-12-2012, data rozpoczęcia 24-06-2013, data zakończenia 23-11-2016, 2012/07/B/HS5/03674, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
2012
grant na grant
[ 2643/GG7.PR/UE/2013/0] Wpływ Międzynarodowego Prawa Karnego na funkcjonowanie społeczeństw. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data rozpoczęcia 01-10-2012, data zakończenia 30-01-2013, 2643/GG7.PR/UE/2013/0, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Projekty MNiSW
2011 [3]
OPUS
[2011/01/B/HS3/00801] Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data rozpoczęcia 01-12-2011, data zakończenia 31-12-2013, 2011/01/B/HS3/00801, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
Projekty międzynarodowe
[2011-18] Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data rozpoczęcia 01-10-2011, planowana data zakończenia 31-12-2013, data zakończenia 31-12-2014, 2011-18, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
własne
[NN116478440] Siła negocjacyjna UE i państw członkowskich w świetle teorii graczy weto (veto player theory). Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data rozpoczęcia 11-08-2011, data zakończenia 10-08-2014, NN116478440, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Projekty MNiSW
Raport
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.