Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. Klaus Bachmann
Profesor Zwyczajny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [6]
Bachmann Klaus: Genocidal Empires. German Colonialism in Africa and the Third Reich, Geschichte - Erinnerung - Politik. Studies in history, memory and Politics, vol. 21, 2018, Peter Lang Publishing Group, ISBN 978-3-631-74517-5, [978-3-631-75278-4, 978-3-631-75279-1], 379 s., DOI:10.3726/bl3834
Książki redagowane [7]
Rozdziały z monografii [26]
Bachmann Klaus: Conflict Avoidance, Forgetting and Distorted Memories by Media Influence on Family Memory: Grandpa Was No Nazi and No Communist, w: Hurting Memories and Beneficial Forgetting. Posttraumatic Stres Disorder, Biographical Development and Social Conflicts / Linden Michael, Rutkowski Krzysztof (red.), 2013, Elsevier, ISBN 9780123984043, ss. 203-217
Bachmann Klaus: Constructing a national myth - the case of the Warsaw Uprising in post-war Poland, w: The Silent Majority in Communist and Post-Communist States. Opinion Polling in Eastern and South - Eastern Europe / Bachmann Klaus, Gieseke Jens (red.), 2016, Peter Lang, ISBN 978-3-631-66668-5, ss. 101-124
Bachmann Klaus: Fighting Impunity or Containing Occupiers: How the Ukrainian Self-Referrals Reshape the ICC’s Role in International Relations, w: Transitional Justice in Troubled Societies / Bachmann Klaus, Lyubashenko Igor, Fatić Aleksandar (red.), 2018, Rowman&Littlefield International, ISBN 9781786605887, ss. 143-160
Bachmann Klaus: Granice sprawiedliwości międzynarodowej. Bilans działalności Miedzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i wniosków dla przyszłych międzynarodowych trybunałów od hoc i dla Międzynarodowego trybunału Karnego., w: Organizacje i ugrupowania mędzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, 2006, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ss. 41-66
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.