Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Klaus Bachmann

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Prof. dr hab. Klaus Bachmann, politolog, historyk, napisał doktorat na Uniwrsytecie Warszawskim o wpływie konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji na stosunki między Austro-Węgrami i Rosją w okresie przed pierwszą wojną światową. Pracował w latach 1988 i 2001 jako korespondent mediów zagranicznych w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie i na Litwie i w latach 2001 - 2004 w Brukseli. Od 2004 wykładowca najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim, potem na SWPS. Autor książek o integracji europejskiej i najnowszej historii Europy, specjalizuje się w zagadnieniach Transitional Justice i Międzynarodowego Prawa Karnego.

https://orcid.org/0000-0003-0946-8198https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0946-8198http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0946-8198%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0946-8198

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002714/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page