Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Anna Hełka, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:




​Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz ZZL. Zrealizowała z powodzeniem grant KBN dotyczący wpływu czynników sytuacyjnych na preferencje zorientowane społecznie w decyzjach ekonomicznych. Współautorka projektu innowacyjnego finansowanego ze środków UE pt.: „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”. Zdobywczyni I nagrody w konkursie na najlepszy artykuł zgłoszony przez studenta lub doktoranta (Best Student Paper) na konferencji IAREP 2008 w Rzymie oraz laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej (ASPE). Od 10 lat praktycznie zajmuje się ZZL w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywacji, szkoleń oraz oceny i rozwoju pracowników. Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?