Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Anna Hełka

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram


​Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz ZZL. Zrealizowała z powodzeniem grant KBN dotyczący wpływu czynników sytuacyjnych na preferencje zorientowane społecznie w decyzjach ekonomicznych. Współautorka projektu innowacyjnego finansowanego ze środków UE pt.: „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”. Zdobywczyni I nagrody w konkursie na najlepszy artykuł zgłoszony przez studenta lub doktoranta (Best Student Paper) na konferencji IAREP 2008 w Rzymie oraz laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej (ASPE). Od 10 lat praktycznie zajmuje się ZZL w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywacji, szkoleń oraz oceny i rozwoju pracowników. Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-3242-2553https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3242-2553http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3242-2553%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3242-2553

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002717/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page