Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
.png
Włodzimierz Gruszczyński, prof. dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
* Absolwent Wydziału Polonistyki UW, językoznawca (uczeń prof. Zygmunta Saloniego).
* W latach 1978-2009 pracownik Instytutu Dziennikarstwa UW.
* Lektor języka polskiego na uniwersytetach w Bukareszcie (1980-1983), w Uppsali i w Sztokholmie (1991-1997).
* W latach 1989-2006 roku (z przerwą na pobyt w Szwecji) członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.
* W latach 2003-2009 kierownik Zakładu Języka Mediów w Instytucie Dziennikarstwa UW.
* W latach 1998-2006 członek redakcji rocznika "Acta Sueco-Polonica" (Uppsala), a obecnie - po przeniesieniu pisma do Warszawy - członek komitetu redakcyjnego tego pisma.
* W latach 1999-2007 członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "Poradnik Językowy".
* Od 2003 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN kieruje Pracownią tworzącą Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.
* Od 2005 r. prowadzi zajęcia w SWPS, a od 2006 związał się z tą uczelnią na stałe.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?