Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Profesor Zwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [13]
Ewa Zasępa, Gałkowski Tadeusz: Profesor Janusz Kostrzewski (1930-2012). Życiorys naukowo-zawodowy, w: Oblicza psychologii klinicznej / Zasępa Ewa, Gałkowski Tadeusz (red.), vol. -, nr - , 2014, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , ss. 11-26
Cytuj
szczegóły
documents.png
Gałkowski Tadeusz, Olczyk Dagmara: Autyzm - nadzieja i poczucie siły rodziców dzieci z zespołem zaburzeń autystycznych (ASD) objętych edukacją, w: Biomedyczne i pedagogiczne podstawy rozwoju i oceny dziecka specjalnych potrzeb edukacyjnych / Zwierzchowska Anna (red.), 2015, AWF, ISBN 978-83-64036-56-9, ss. 109-126
Gałkowski Tadeusz: Priorytety w krztałceniu, rehabilitacji i wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, w: Zdrowa Szkoła - Zdrowy Uczeń. Między teorią a praktyką. Wybrane zagadnienia / Kirenko Janusz (red.), 2010, WYDAWNICTWO NEUROCENTRUM w Lublinie, ss. 139-149
Gałkowski Tadeusz, Przewłoka-Labrecque Karolina: Sensorimotor Synchronization in Hippotherapy for Children with ASD, w: Oblicza psychologii klinicznej / Zasępa Ewa, Gałkowski Tadeusz (red.), vol. -, nr - , 2014, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ss. 210-235
Gałkowski Tadeusz: Wczesna interwencja we współpracy z rodzicami dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w: Studia z neuropsychologii klinicznej / Łojek Emilia, Bolewska Anna, Okuniewska Hanna (red.), vol. -, nr - , 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 111-132
Cytuj
szczegóły
documents.png
Jackowska Teresa, Kowalczyk-Kustra Olga, Gałkowski Tadeusz: Wzrastanie i rozwój dziecka, w: Współczesna stomatologia wieku rozwojowego / Olczak-Kowalczyk Dorota, Szczepańska Joanna, Kaczmarek Urszula (red.), 2017, Med Tour Press, ISBN 978-83-87717-26-1, ss. 17-26
Artykuły z czasopism [12]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.