Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Jakub Niewiarowski

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Psycholog społeczny. Adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Psychologicznych SWPS Warszawa.

Zainteresowania: poznawcza psychologia społeczna – reprezentacje poznawcze, przetwarzanie informacji społecznych, zniekształcenia w sądach porównawczych; Metodologia i statystyka – badania eksperymentalne, wielozmiennowe analizy danych.

Jest współautorem bestsellera: Statystyczny Drogowskaz (podręcznik analiz statystycznych) oraz artykułów z zakresu poznawczej psychologii społecznej.

Prowadzi zajęcia z metodologii i statystyki (wykłady i ćwiczenia) oraz seminarium magisterskie w języku polskim i angielskim.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002731/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page