Switch on EDIT for your profile
Publications
Kamil Henne, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Doktor psychologii, pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS, gdzie oprócz dydaktyki prowadzi badania dotyczące nowych mediów. Jest absolwentem (stypendystą) Środowiskowych Studiów Doktoranckich Instytutu Psychologii PAN i SWPS. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie relacji pomiędzy charakterystykami osobowościowymi, kapitałem społecznym, szczęściem a korzystaniem z Internetu. Interesuje się także metodologią badań online. Jest autorem artykułów oraz wystąpień na konferencjach naukowych poświęconych kapitałowi społecznemu i mediom.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?