Włącz edycję swojego profilu
dr Aleksandra Porada
Starszy Wykładowca
II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Rozdziały z monografii [10]
Porada Aleksandra: Europejska tożsamość kulturowa jako idea Oświecenia, w: Migawki z podróży człowieka poprzez dzieje / Franz Maciej, Siek Bartłomiej (red.), vol. Migawki z podróży człowieka poprzez dzieje, 2011, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, ss. 318-334
Porada Aleksandra: Kto, kiedy, dlaczego? nauki społeczne w poszukiwaniu przyczyn i mechanizmów zjawiska buntu przeciw władzy, w: Drogi Polaków do niepodleglości. W 150. rocznicę powstania styczniowego / Caban Wiesław, Michalska-Bracha Lidia, Śliwowska Wiktoria (red.), 2015, Wydawnictwo DiG Sp.j., ISBN 978-83-7181-912-4, ss. 561-578
Artykuły z czasopism [5]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.