Włącz edycję swojego profilu
dr Rafał Albiński
Starszy Wykładowca
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [3]
Albiński Rafał, Elczewski Adrian: Opis i prezentacja danych: tabele, wykresy i statystyki opisowe, w: Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, ss. 83-112
Cytuj
szczegóły
documents.png
Krejtz Krzysztof, Krejtz Izabela, Albiński Rafał: Jednoczynnikowa analiza wariancji w planie międzygrupowym, w: Statystyczny Drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 2, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354183, ss. 29-62
Artykuły z czasopism [10]
Albiński Rafał, Kleszczewska-Albińska Angelika, Bedyńska Sylwia: Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia - przegląd badań, w: Psychiatria Polska, vol. 45, nr 4, 2011, ss. 555-562
Orylska Anna, Brzezicka Aneta, Racicka-Pawlukiewicz Ewa [i in.]: Parent-Teacher Concordance in Rating Preschooler Difficulties in Behavioural and Cognitive Functioning and Their Dyadic Predicting of Fluid Intelligence, w: Polish Psychological Bulletin, vol. 47, nr 1, 2016, ss. 81-91, DOI:10.1515/ppb-2016-0009
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.