Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Aleksandra Niemyjska
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Pokój: 3.4
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngMoje zainteresowania naukowe dotyczą konstruktywnych możliwości umysłu - w perspektywie kulturowej (folklor, baśnie, mitologie) oraz indywidualnej (oparte na fantazji sposoby radzenia sobie). Moja praca badawcza obejmuje także zjawisko antropomorfizacji, magicznego myślenia oraz osobowościowej podatności na fantazję.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?