Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr hab. Igor Borkowski
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Filia we Wrocławiu
email:


Igor Borkowski, dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, współczesne językoznawstwo polskie, profesor nadzwyczajny Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze: język propagandy politycznej, rzecznictwo prasowe, antropotanatologia, antropologia komunikacji;

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.