Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr hab. Igor Borkowski
Profesor uczelni
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:Igor Borkowski, dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, współczesne językoznawstwo polskie, profesor nadzwyczajny Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze: język propagandy politycznej, rzecznictwo prasowe, antropotanatologia, antropologia komunikacji;

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?