Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Radosław Muniak, dr
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesFilozof i początkujący pisarz, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii SWPS w Warszawie. Absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią i estetyką; obecnie pisze książkę poświęconą twórczości seksualności i kończy swoją debiutancką powieść. Wiceprezes Stowarzyszenia LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Publikował w ‘Przeglądzie Kulturoznawczym’, ‘Kulturze Współczesnej’ i ‘Estetyce i Krytyce’. Redaktor kwartalnika 'LiteRacje'. Autor książki ‘Efekt Lalki. Lalka jako rzecz i obraz’.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?