Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr Radosław Muniak
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet HumanistycznospołecznyFilozof i początkujący pisarz, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii SWPS w Warszawie. Absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią i estetyką; obecnie pisze książkę poświęconą twórczości seksualności i kończy swoją debiutancką powieść. Wiceprezes Stowarzyszenia LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Publikował w ‘Przeglądzie Kulturoznawczym’, ‘Kulturze Współczesnej’ i ‘Estetyce i Krytyce’. Redaktor kwartalnika 'LiteRacje'. Autor książki ‘Efekt Lalki. Lalka jako rzecz i obraz’.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?